Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1999296918585
2999898839690
3989999929689
4999999899190
5989697909393
6999799829687
7989799949687
8969693929691
9979692918890
10989787866490
11979094738096
12999198968996
13989091969892
14969494959985
15929496859992
16929596889989
17889587889990
18969888899588
19989996919685
209999919892
219999939798
229999889297
239599889299
249999889299
258898957399
269799938899
279596857895
289991888292
2999889589
3099899792
31938887


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.06.2021 11:15:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)