Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1984174225336
2827662546037
3839381353739
4976772423336
5878467284743
6948967414030
7849242364129
8638869423038
9868533273438
10788741343936
11767167482646
12885643496455
13736641888946
14695750487742
15704846546042
16597952674832
17656956738438
18776640654435
19738460684834
208098453843
217990634746
227589532754
237284603866
245765653361
257167423462
266160353439
276470443251
288653423549
2985415145
3072284148
31593649


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.06.2021 12:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)